“Spiegelbeeld, vertel eens even.”

De focus in deze werkvorm ligt erin om te leren de verschillende kenmerken van jezelf te identificeren en te bekijken hoe je jezelf ziet. Kijk eens goed in de spiegel en benoem wat je ziet.

Deze werkvorm laat je in het gesprek met anderen zien hoe jij jezelf ziet en hoe jij bij de ander overkomt. Welke kenmerken dicht jij jezelf toe en welke dichten zij jou toe en wat zeggen de overeenkomsten en de verschillen jou over jouw zelfbeeld?

Weten wie je bent en welke eigenschappen je bezit, is heel waardevol. Je hebt het nodig om jezelf te begrijpen en het helpt je om andere mensen jou te laten begrijpen.

Hoe je jezelf ziet, is bepalend voor je zelfbeeld, zelfvertrouwen en hoe je je opstelt ten opzichte van anderen. Hoe anderen jou zien en hoe jij jezelf ziet, kan overeenkomen maar ook totaal verschillend zijn.

Hoe zie jij jezelf als je de uitkomst vergelijkt met de perceptie van anderen? Hoe voel jij je hierbij en beïnvloedt dit je eigen perceptie? Deze mooie vragen ga je in deze werkvorm beantwoorden.

 

Download werkblad karaktereigenschappen hier